Arild Rosenkrantz

Biografi

" Farver er naturens og hele kosmos' sjæl og vi får del i denne sjæl, når vi lever med i farverne." Rudolf Steiner

Arild Rosenkrantz (1870-1964) er blevet kaldt "en fremmed fugl i den danske billedkunsts historie". Selv om han er født i Danmark og døde her, fik han hele sin kunstneriske uddannelse i udlandet og tilbragte 40 meget produktive år i England. Hans kunst blev tidligt inspireret af både de franske salonmalere, de engelske prærafaelitter, af Blake, Turner og Monet.

Arild Rosenkrantz var knap 3 år, da hans far døde, og han blev stærkt knyttet til sin kunstnerisk begavede, skotskfødte mor. Han fik ligesom sine brødre sin skolegang i Danmark, men som den yngste var han flere gange med på sin mors rejser til England, Skotland og Italien og knyttede sig tidligt til hendes del af familien. Han var kun 16 år, da han i 1886 rejste til Rom for at blive elev hos frescomaleren Modesto Faustini, og to år senere fortsatte han sin uddannelse på L'Academie Julian i Paris.

Moderen, der altid havde været sværmerisk optaget af det okkulte, var efter sin mands død begyndt at interessere sig for spiritisme. I 1891 flyttede hun permanent til Rom, hvor hun virkede som medium.

Under et besøg i Paris satte hun sønnen i forbindelse med forfatteren og mystikeren Sar Peladan, der havde dannet "Le Salon de la Rose+Croix" i Paris. Her udstillede Rosenkrantz flere symbolistiske billeder i årene 1892-94. Han deltog desuden to gange i forårsudstillingen på Charlottenborg i København (1893 og 1906) og på den danske udstilling i Guildhall i London (1907).

Efter to ophold i New York i 1894-95, hvor han begyndte at arbejde med glasmosaikker, flyttede han i 1898 permanent til London, og i 1901 blev han gift med sin skotske kusine, Louise Augusta, kaldet Tessa.

I London skabte han sig hurtigt et navn som en meget alsidig kunstner. Foruden portrætter som The Duchess of Grafton (1905), malede han mytologiske og religiøse motiver som Amor og Psyche (1896), Fristeren (1896) og Den Allestedsnærværende (1907). Alle disse værker hænger nu på Rosenholm Slot . Samtidig udførte han en lang række dekorative opgaver, bl.a. mange glasmosaikker til engelske slotte og kirker (se nedenfor).

Han illustrerede også den danske udgave af Edgar Allan Poe's Hemmelighedsfulde Fortællinger (1907). I 1918 udførte han en Kristusfigur i bronze til St. George's Camberwell i London.

Efter et skelsættende møde i London i 1913 med den østrigskfødte skaber af Antroposofien, Rudolf Steiner, sluttede Arild Rosenkrantz og hans hustru sig i 1914 til de kunstnere, der under Steiners ledelse arbejdede på opførelsen af det første Goetheanum - et internationalt samlingssted for antroposoffer i Dornach i Schweiz. Her studerede han Goethes farvelære, og under Steiners vejledning ændredes hans farveholdning og maleteknik totalt.

De farvestærke pasteller og oliebilleder, som nu hænger på Rosenholm, er kun en del af den store billedproduktion, som blev resultatet. Arild Rosenkrantz så det som sin mission at videreføre Steiners ideer om, hvordan man ved hjælp af spektralfarvernes kræfter kan male den usynlige, åndelige virkelighed, der findes bag den materielle, og han ønskede, at så mange som muligt skulle få mulighed for at opleve disse billeder.

Han malede ofte flere versioner af et motiv, som han anså for særlig betydningsfuldt som f.eks. Golgatha, Nadveren, Madonna, Michael, Visdom, Hierofanten, Budbringeren, de fire "Tilblivelsesbilleder": Mineral-, Plante, Dyre- og Menneskeverdenen - og De syv apokalyptiske Segl.

Et par år efter Rudolf Steiners død i 1925 flyttede Arild Rosenkrantz og hans hustru tilbage til London, hvor han holdt årlige udstillinger. I 1939 kom ægteparret til Danmark for at besøge familie og venner og forberede en udstilling i København på hans 70 års fødselsdag, den 9. april 1940.

Den tyske besættelse gjorde det umuligt for dem at vende hjem til London, og de fik af de daværende ejere af Rosenholm tilbudt en bolig på slottet. Da Arild Rosenkrantz' hustru døde her i 1944, opgav han tanken om at vende tilbage til London.

Arild Rosenkrantz døde den 27. september 1964. I taknemlighed over familiens gæstfrihed skænkede han en stor samling af sine malerier til Rosenholm Slot, hvor de kan ses i sommermånederne.


Copyrights© Bente Arendrup - Design HolstedDesign
Klik for stort billed Klik for stort billed Klik for stort billed Klik for stort billed Klik for stort billed Klik for stort billed Klik for stort billed